TabDents

Introductie Overzicht site

PR

 

Omhoog

 

Boek

2008 'Samenwerken in de mondzorg'.
Hoofdstuk 8: Informatie-en communicatietechnologie in het tandheelkundig team.
Een uitgave onder redactie van Prof. Dr. R. Schaub, universiteit Groningen.
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978 90 313 5164 0

Artikelen en Persberichten

Ondernemen MKB Nederland 2006;10:51-52 Mieke Ripken, 'Tandarts bouwt eigen elektronisch patiëntendossier'.

Standby 2004;6:20-21Scheers Marijke, 'Tapdansend door de tandartspraktijk'.

't ANTwoord november/december 2004;6:3 Paul Sanders 'Slimme software'.

NT augustus 2004 Productinformatie: Cariësregistratie.

Arts&Auto juli 2004 Edith Tulp 'Rust rond de tandartsstoel'. Een artikel in de rubriek 'Ondernemen in witte jas' over TabDents en zijn ontwikkelaars.

NT maart 2004 Praktijk Uitvindingen, TabDents een wereldprimeur.

NT september 2003 Productinformatie: Touch screen.

NTvT februari 2003 elmex® cariës risico indicator.

Nederlands Tandartsenblad 2002;57:23:953-955 29-11-2002 Els van den Nieuwenhuizen 'Als het echt moet dan pas je je heus wel aan'.

Tandarts praktijk 2002;9:20-22 Advokaat, Dr. J.G.A. ‘Patiëntenadministratie met TabDents’.

7 augustus 2002 elmex® research introduceert de cariës risico indicator; een nieuw hulpmiddel voor tandartsen en mondhygiënisten.

Nederlands Tandartsenblad 2001;56:23:1096-1097 Karel Gosselink ‘Dentale en parodontale situatie in een oogopslag’.

Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiënisten 2001;6:19-20 Hoyng, J.D.M. ‘Parodontiumstatus vastleggen, opslaan en raadplegen’.

Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiënisten 2001;3:10-13 Hoyng, J.D.M. ‘Meten is weten, registreren is communiceren’.

Lezingen

2005: ZorgSaam congres van ANT en NVM vrijdag 8 april in de RAI: het nut van registraties voor de patiënt en binnen het team.

December 2004 Fraba Dental bv. : Het gebruik van computer alléén voor de administratie is verleden tijd.

Oktober 2004 Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap: Integratie van de cariës risico indicator. binnen TabDents waarbij de behandelaar automatisch wordt geïnformeerd of het kind een verhoogd risico voor cariës heeft.

Mei 2004 Lustrum ACTA: TabDents moderne techniek: Het touch screen in de tandheelkunde over het hygiënisch en ergonomisch verantwoord invoeren en benaderen van gegevens tijdens de behandeling.

September 2002 Lustrumcongres Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten: introductie van de elmex® cariës risico indicator, geïntegreerd binnen TabDents.

 

TabDents

´Information at your fingertips´

touch ervaring sinds 2002

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan tabdents@planet.nl
Copyright © 2002 TabDents tandheelkundig communicatie- en managementsysteem K.v.K. 34216384
Laatst bijgewerkt: 03 januari 2017